Με τα εμφυτεύματα αντικαθιστώνται τα δόντια που έχουν χαθεί και αποτελούν μια εναλλακτική λύση σε σχέση με την παραδοσιακή γέφυρα. Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται μέσα στο οστό.