Η λεύκανση στο ιατρείο εγγυάται πιο θεαματικά και με μεγαλύτερη διάρκεια αποτελέσματα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Μπορεί, επίσης, να γίνει συνδυασμός λεύκανσης στο ιατρείο και λεύκανσης με νάρθηκες στο σπίτι. Η θεραπεία στο ιατρείο θα έχει εντυπωσιακό αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να συντηρηθεί στο σπίτι με τη χρήση των ναρθήκων. Η λεύκανση μπορεί να γίνει με ή χωρίς τη χρήση λυχνίας φωτός ή με laser.