Η Ενδοδοντία αποτελεί έναν τομέα της Οδοντιατρικής, ο οποίος ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των βλαβών του πολφού. Η ενδοδοντική είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και σύνθετους κλάδους της οδοντιατρικής.

ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

Η Απονεύρωση ανήκει στην Ενδοδοντία και αφορά  στη θεραπεία ενός δοντιού με την αφαίρεση του νεύρου του. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει βοηθήσει, ώστε μια απονεύρωση να γίνεται ανώδυνα, γρήγορα, και με υψηλή ακρίβεια.